X
تبلیغات
زولا

آموزش VMware Horizon View جلسه ششم - مراحل ایجاد Automated pool - خلاصه ای از روند پیاده سازی VDI « آموزش و انجمن تخصصی شبکه

یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 08:47
 آموزش VMware Horizon View جلسه ششم - مراحل ایجاد Automated pool - خلاصه ای از روند پیاده سازی VDI

براساس نمونه ماشین مجازی انتخا�...  �ی می توانیم Automated pool ایجاد کنیم. نرم افزار View به صورت پویا دسکتاپ ها را توسعه می دهد و در vCenter برای هر دسکتاپ، ماشین های مجازی جدید می سازد. Automated pool ها می توانند شامل Full Virtual Machine یا Linked Clone Desktop باشند. روش Linked Clone desktop  نسبت به Full VM از فضای هارد کمتری استفاده می کند زیرا از هارد مشترک استفاده می کند. برای ایجاد یک  pool از linked clone desktop ها کافیست تنها یک Snapshot از ماشین Parent داشته باشید.

پیش از ایجاد linked clone desktop باید بر روی vCenter ، Parent VM را خاموش کرد و یک Snapshot  از آن گرفت. Composer  از این Snapshot ایجاد شده به عنوان Image پایه برای تولید ماشین های مجازی استفاده می‏کند.

نکته: از یک virtual machine template نمی توان Linked-clone ساخت.

View Administrator >Catalog>Desktop Pools >Add >Automated Desktop Pool >Full Virtual Machine
View Administrator >Catalog >Desktop Pools >Add >Automated Desktop Pool >View Composer Linked-clones

نکته: حتما سرویس DHCP راه اندازی شده باشد زیرا ماشین ها باید IP بگیرند.
نکته: Composer فقط در حالت Automated کار می کند.
نکته: در زمان ساخت Pool، برای اینکه ماشینی که می خواهید اضافه کنید، Available بشود؛ نباید به ماشین لاگین کرده باشید یا Session زده باشید.
نکته: در حالت Automated Pool اگر تیک Auto assign را نزنید، باید دستی به تک تک VMها، یوزر assign کنید در غیر این صورت یوزر لاگین می کند ولی ماشین برای او Load نمی شود.
نکته:Automated: در این حالت حتما باید از VMهای vCenter استفاده کرد. Manual: در این حالت هم از VMهای vCenter و هم از ماشین فیزیکالی که Agent بر روی آن نصب است می توان استفاده کرد.

یادآوری:

 • Full Clone از روی یک Template ایجاد می شود.
 • Linked-Clone نیاز به یک VM و یک Snapshot دارد.

VMwareHorizonView[1]

جدول تنظیمات انتخابی برای ایجاد یک Linked-Clone Desktop Pool :

گزینهتوضیحات
User Assignmentانتخاب نحوه تخصیص به کاربران:

در dedicated assignment هر کاربر به یک ماشین تخصیص داده شده و هر بار همان ماشین را دریافت می کند.

در floating assignment کاربران در هر log in ماشین متفاوتی دریافت می کنند.

Enable Automatic Assignmentاگر این گزینه فعال نباشد می بایست هر ماشین را یه صورت دستی به کاربران تخصیص داد، در صورت فعال بودن در اولین ورود به سیستم ماشین به کاربر تخصیص داده شده و می توان دستی هم این کار را انجام داد.
vCenter Serverانتخاب vCenter ای که ماشین های مجازی را در pool مدیریت می کند.
Desktop pool IDنام منحصر به فرد برای pool که آن را در View administrator مشخص میکند.
Display Nameنام pool ای که به کاربران نمایش داده می شود. اگر این نام مشخص نشود  pool IDبه کاربر نمایش داده می شود.
Access Groupگروه های دسترسی به ماشین های مجازی را مشخص می کند.
Delete or refresh machine on log offاگر از floating assignment برای کاربران استفاده کردهاید با انتخاب این گزینه می توان ماشین را پس از استفاده پاک کرد.
Desktop pool settingsتعیین وضعیت ماشین در زمانی که از آن استفاده نمی شود )روشن/خاموش، کیفیتadobe flash  و …)
Stop provisioning on errorبرای جلوگیری از تکرار خطای VM provisioning در دیگر ماشین ها
Virtual machine namingانتخاب نام استاندارد برای ماشین های مجازی
Specify names manuallyانتخاب نام برای ماشین ها به صورت دستی
Naming patternدر این شیوه نام گذاری یک پیشوند به علاوه یک شماره منحصر به فرد برای هر ماشین استفاده می شود.
Maximum number of machinesدر صورت استفاده از استاندارد نام گذاری، تعیین حداکثر تعداد ماشین ها در pool
Number of spare machinesمشخص نمودن تعداد ماشین هایی که برای تخصیص به کاربران جدید روشن نگه داشته می شوند
Minimum number of ready machines during View Composer maintenance operationsحداقل تعداد ماشین هایی که در زمان عملیات View Composer آماده هستند
Provision machines on demand or Provision all machines up frontآماده سازی ماشین ها در زمان ایجاد pool یا در زمان نیاز:

Provision machines up front : در زمان ایجاد pool به اندازه مقدار مشخص شده در Max number of machines  ماشین آماده میکند.

Provision machines on demand : در زمان ایجاد pool سیستم به اندازه مقدار مشخص شده در Min number of machines ماشین آماده میکند. ماشین های اضافی زمانی که کاربر برای اولین بار به pool متصل می شود و یا ماشین به کاربر تخصیص داده می شود ایجاد می شوند.

Min number of machinesحداقل تعداد ماشین هایی که در زمان ایجاد pool ساخته می شوند.
Redirect Windows profile to a persistent diskدر صورت استفاده از  dedicated user assignment، انتخاب ذخیره پروفایل کاربر روی View Composer مجزا یا روی همان دیسکی که سیستم عامل روی آن قرار دارد.
Disk size and drive letter for persistent diskدر صورت ذخیره پروفایل کاربر بر روی View Composer  مجزا، سایز دیسک به مگابایت و حرف نشانگر درایو را وارد نمایید.
Disposable File Redirectionانتخاب redirect کردن paging و فایلهای موقت سیستم عامل مهمان به دیسک مجزا
Disk size and drive letter for disposable file diskدر صورت استفاده از disposable file redirection وارد نمودن سایز دیسک و حرف نشانگر درایو
Use vSphere virtual SANمشخص نمودن استفاده یا عدم استفاده از SAN مجازی
Select separate datastores for persistent and OS disksدر صورت استفاده نکردن از SAN و redirect پروفایل کاربر به دیسک مجزا، می توان دیسک سیستم عامل را روی انبارداده های مختلف ذخیره کرد.
Parent VMانتخاب ماشین مجازی اولیه برای pool
Snapshotانتخاب Snapshot ماشین مجازی اولیه به عنوان image پایه برای ایجاد pool
VM folder locationانتخاب فولدری در سرور vCenter که desktop pool در آن قرار دارد.
Host or Clusterانتخاب هاست ESXi یا cluster ای که دسکتاپ ماشین های مجازی روی آن اجرا می شوند.
Resource poolمنابع سرور vCenter که desktop pool ها روی آن قرار دارند.
Data storesیک یا چند انبارداده که desktop pool روی آنها ذخیره می شوند.
Storage Overcommitlinked clone های روی هر انبارداده را مشخص می کند. هرچه این سطح بالاتر باشد، فضای رزرو شده کمتری به هر linked clone اختصاص می باید.
Use View Storage Acceleratorاجازه به ESXi host برای Cache کردن داده های متداول دیسک ماشین مجازی.
Use native NFS snapshotsدر صورت داشتن NAS ای که vStorage APIs for Array Integration را پشتیبانی کند، می توان از تکنولوژی native snapshot استفاده کرد.
Reclaim VM disk spaceاجازه به هاست های ESXi برای استرداد فضای دیسک مصرف نشده روی linked clone هایی که در فضای بهینه ایجاد شده‏اند. این مشخصه فضای کل مورد نیازlinked clone  برای ذخیره سازی را کاهش می دهد.
Initiate reclamation when unused space on VM exceedsوارد کردن حداقل حجم دیسک مصرف نشده به گیگابایت که باید روی دیسک سیستم عامل linked-clone انباشته شود تا استرداد فضا آغاز شود. این مقدار به ازاء هر ماشین مجازی تعریف می شود.
Blackout timesتنظیم روزها و زمان هایی که View Storage Accelerator regeneration and the reclamation of virtual machine disk space  انجام نمی شود.
Transparent Page Sharing Scopeدر صورت فعالسازی TPS ، تمام ماشین هایی که سیستم عامل و برنامه های یکسان دارند فقط از یک memory page  استفاده میکنند.

این تنظیم به صورت پیش فرض غیرفعال است زیرا موجب افزایش ریسک دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سیستم‏ها می شود.

Domainانتخاب دامنه و نام کاربری دارای دسترسیهای لازم برای ایجادlinked-clone pool . این نام کاربری راsysprep  برای customize کردن تنظیمات به کار می‏برد.
AD containerمشخص نمودن نام container مربوطه در AD
Allow reuse of pre-existing computer accountsاجازه استفاده از حساب کاربری های موجود در AD برای linked clone های آماده شده توسط View Composer را می دهد. اگر نام ماشین linked clone با حساب کاربری موجود در AD یکسان باشد View Composer  از همان حساب استفاده می کند.
Use QuickPrep or a customization specification (Sysprep)انتخاب استفاده از QuickPrep با SysPrep برای تنظیم لایسنس  Attachment، Domain ،DHCP  و دیگر ویژگی های ماشین پس از ساختن pool نمی توان این متد را تغییر داد.
Power-off scriptQuickPrep می تواند customization Script را پیش از خاموش شدن ماشین ها روی آنها اجرا کند. مسیر script و ماشین مجازی اولیه و پارامترهای Script را باید مشخص نمود.
Post-synchronization scriptQuickPrep  می تواند customization Script را پس از ساخته شدن ماشین، بازنویسی آن یا پس از refresh  شدن آن اجرا نماید.

مراحل ایجاد حساب کاربری در Active Directory برای استفاده در VMware Horizon View :

 1. در AD ، برای ماشین های مجازی حساب کاربری می سازیم. مانند: machine1 ، machine2 … ،
 2. در View Administrator ، با استفاده از ADD Desktop Pool Wizard یک Pool یا با استفاده از Edit Dialog box آن را تغییر می دهیم.
 3. در Provisioning Setting ، Use a naming pattern را انتخاب می کنیم.
 4. درNaming Pattern ، نام ماشین را می نویسیم مانند:machine ، View به صورت خودکار به انتهای نام انتخاب شده یک عدد منحصر به فرد اضافه می نماید مانند: machine01
 5. در صفحه Guest Customization ، گزینه Allow reuse of pre-existing computer accounts  را انتخاب می‏نماییم.

 یادآوری:

Automatic pool contains Full VM  : ایجاد VM ای که پس از Clone گرفتن مستقل از ماشین مجازی اولیه, عمل می کند. این ماشین یک Clone از روی ماشین دیگر در vCenter می باشد. در این حالت به فضای ذخیره سازی بیشتر نیاز است و امکان تغییرات به نسبت linked clone به راحتی میسر نمی باشد. رفتار این ماشین ها شبیه به ماشین های فیزیکی است.

Automatic pool contains Linked-clones  : یک Snapshot از ماشین مجازی اولیه که بدون ماشین اولیه قادر به کار نمیباشند. انجام تغییرات در این نوع ماشین ها به سادگی صورت می پذیرد زیرا تنها کافیست ماشین اولیه تغییر نماید. همچنین فضای ذخیره سازی کمتری نیاز دارد.

Manual pool :

از روی یک دسکتاپ موجود )ماشین مجازی دیگر با ماشین فیزیکی( ساخته می شود. پس از انتخاب و ایجاد هر کدام از pool ها نیاز یه تصمیم در مورد نحوه تخصیص ماشین ها به کاربران که به دو صورت Dedicated assignment ) اختصاصی( و  Floating assignment )متغیر( است ، می باشد.

ایجاد Manual pool :

همان طور که گفته شد از روی یک ماشین مجازی می توان ماشین های مجازی دیگر را ایجاد کرد و نیز می توان از چندین منبع برای ایجاد ماشین ها بهره برد. منابعی که می توان از روی آن Manual pool ساخت به شرح ذیل می باشد:

 1. ماشین مجازی که توسط vCenter اداره می شود.
 2. ماشین مجازی که روی پلت فرم دیگری غیر از محیط vCenter قرار دارد.
 3. ماشین فیزیکی
نکته: برای هر ماشین مجازی ساخته شده می بایست View Agent نصب و راه اندازی شود.

از مسیر زیر می توان Manual desktop pool ایجاد نمود:

View Administrator >Catalog >Desktop Pools >Add >Manual Desktop Pool

جدول تنظیمات انتخابی برای ایجاد یک Manual Desktop Pool :

گزینهتوضیحات
User Assignmentانتخاب نحوه تخصیص به کاربران:

در dedicated assignment هر کاربر به یک ماشین تخصیص داده شده و هر بار همان ماشین را دریافت میکند.

در floating assignment کاربران در هر log in ماشین متفاوتی دریافت می کنند.

vCenter Serverانتخاب vCenter ای که ماشین های مجازی را در pool مدیریت میکند.
Machine Sourceماشین مجازی یا کامپیوتر فیزیکی که میخواهید در desktop pool به کار برده شود)انتخاب ماشین های مجازی، تهیه لیستی از آنها و نصب View Agent بر روی آنها(

نکته: برای استفاده از پروتکل PCoIP روی ماشین های مجازی مدیریت نشده و کامپیوترهای فیزیکی باید از سخت افزار Teradici استفاده کرد.

Desktop pool IDنام منحصر به فرد برای pool که آن را در View administrator مشخص می کند.
Desktop pool settingsتعیین نمودن تنظیمات وضعیت ماشین، وضعیت برق در زمانی که از ماشین مجازی استفاده نمی شود، پروتکل نمایش، کیفیت Adobe Flash  و غیره
Transparent page sharing scopeدر صورت فعالسازی TPS ، تمام ماشین هایی که سیستم عامل و برنامه های یکسان دارند فقط از یک memory page استفاده می‏کنند.

این تنظیم به صورت پیشفرض غیرفعال است زیرا موجب افزایش ریسک دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سیستم‏ها می شود.

خلاصه ای از روند پیاده سازی VMware Horizon View

 • Beach-scene-clipart-free-vector-graphicایجاد یک ماشین مجازی برای نصب نرم افزار View Connection و نیز نرم افزار مدیریت آن View Administration
 • نصب نرم افزار View Composer بر روی ماشینی که نرم افزار vCenter بر روی آن نصب می باشد و یا بر روی سیستمی جداگانه
 • عضویت ماشین ها در دامین
 • تعریف Role های مورد نیاز به همراه سطح دسترسی ها
 • معرفی سیستم View Composer و نیز vCenter در کنسول مدیریتی View Administration و نیز نصب لایسنس مربوطه
 • پیکربندی دامین برای ایجاد ماشین های مجازی
 • در نظر گرفتن یک ماشین به عنوان مرجع و اعمال تنظیمات مورد نیاز بر روی آن
 • ایجاد ماشین های مجازی مورد نیاز از روی ماشین مرجع و تشکیل یک Pool
 • نصب نرم افزار View Agent بر روی کلاینت ها جهت دسترسی به ماشین های مجازی با پروتکل مورد نظر

Icon Writerنویسنده: حامد خانمحمدی


برای دانلود صدها eBook ، نرم افزار ، آموزش و کتاب دیگر کلیک کنید.دانلود AppDev ، دانلود AskVideo ، دانلود Career Academy ، دانلود CBT Nuggets ، دانلود AsileFX ، دانلود CG Cookie ، دانلود cmiVFX ، دانلود Coursera ، دانلود Cisco Press ، دانلود Drupalize me ، دانلود Digital Tutors ، دانلود EC-Council ، دانلود Educator ، دانلود Escape Studios ، دانلود Eat3D ، دانلود fxphd ، دانلود Gumroad ، دانلود Gnomon Workshop ، دانلود Groove3 ، دانلود INE ، دانلود Infinite Skills ، دانلود K.Alliance ، دانلود KelbyOne ، دانلود LinuxCBT ، دانلود LiveLessons ، دانلود LearnVisualStudio.NET ، دانلود Lynda.com ، دانلود MasterPhotoWorkshop ، دانلود Massive Synth ، دانلود 3DMotive ، دانلود MacProVideo ، دانلود Class On Demand ، دانلود PacktPub ، دانلود PhotoshopCAFE ، دانلود PhLearn ، دانلود PluralSight ، دانلود Peachpit ، دانلود Ripple Training ، دانلود Sonic Academy ، دانلود Schoolism ، دانلود SSD Tutorials ، دانلود Skillfeed ، دانلود Treehouse ، دانلود Tekpub ، دانلود TutsPlus ، دانلود GameTutor ، دانلود TrainSignal ، دانلود Total Training ، دانلود Think Vitamin ، دانلود Udemy ، دانلود Video2Brain ، دانلود VTC ، دانلود Winstructor ، دانلود ZBrushWorkshops ، دانلود SecurityTube ، دانلود CreativeLive ، دانلود Linux Academy ، دانلود OS Training ، دانلود Cloud Academy ، دانلود Cybrary ، دانلود CodeSchool ، دانلود RouteHub ، دانلود ITProTV ، دانلود GoGo Training ، دانلود LearnNowOnline ، دانلود SVS ، دانلود Uartsy ، دانلود VideoMakers

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.